Εγκατάσταση - Συντήρηση
banner imagebanner image
 
Εγκατάσταση - Συντήρηση

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Κτιρίων και οικιών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Δημόσια και ιδιωτικά έργα ύδρευσης – αποχέτευσης 
Kεντρικής θέρμανσης ,θέρμανσης δαπέδου, ηλεκτρικής θέρμανσης
Κλιματισμού, δροσισμού
Αφαλατώσεων, αποσκλήρυνσης 
Κολυμβητικών δεξαμενών 
Πυρόσβεσης, πυρασφάλειας
Αντικεραυνικής προστασίας 
Βιολογικών καθαρισμών
Εξοικονόμησης ενέργειας 
Φωτοβολταϊκών συστημάτων

  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (προληπτικής, επισκευαστικής) ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Λεβητοστασίων Νερού
Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ψύξης – Κλιματισμού
Αντλιοστασίων
Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
Κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) 
SPA - ΧΑΜΑΜ

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Λεβήτων - Καυστήρων
Δεξαμενών πετρελαίου
Αντλιών νερού
Αντλιών – Φίλτρων Πισίνας
Εναλλακτών ζεστού νερού χρήσης
Θερμαντήρων θερμού ύδατος
Δικτύων Σωληνώσεων νερού
Δικτύων Σωληνώσεων ψυκτικού υγρού
Ηλεκτρικών Θερμαντικών Σωμάτων
Συλλεκτών Θέρμανσης Κλιματιστικών Μονάδων - Fan Coil Units
Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
 
Ο κατάλογος των Έργων μας, έχει αντιπροσωπευτικά έργα από κάθε κατηγορία. Με μόνιμο προσωπικό από τέσσερις τεχνίτες θερμουδραυλικούς , τρεις τεχνίτες ψυκτικούς, τρεις τεχνίτες ηλεκτρολόγους , τεχνίτη κολυμβητικών δεξαμενών μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε κάθε έργο που συμμετέχουμε. Μερικά από τα έργα μας είναι τα ακόλουθα:

Τα έργα μας
 

Κάτω Μάννα, Σύρος / Κυκλάδων
Τηλ: 2281081954 Κιν: 6936750782