Οι αλλαγές στο καθεστώς για τρέιλερ ρυμούλκησης - μπαγκαζιέρες
banner imagebanner image
Οι αλλαγές στο καθεστώς για τρέιλερ ρυμούλκησης  - μπαγκαζιέρες

Με βάση την υπουργική Απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2525 Β/18-4-2023). η νέα διαδικασία για την κυκλοφορία των ρυμουλκούμενων οχημάτων προβλέπει τη χορήγηση ανεξάρτητης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας. Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρει το υπουργείο, επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα, καθώς έως σήμερα, τα ρυμουλκούμενα κυκλοφορούσαν χωρίς έντυπο άδειας κυκλοφορίας, αλλά με ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, το οποίο συνδεόταν με συγκεκριμένο μηχανοκίνητο όχημα.

Πλέον, αποσυνδέεται η κυκλοφορία των ρυμουλκούμενων με συγκεκριμένο όχημα, με σκοπό τη διευκόλυνση της μεταφορικής δραστηριότητας.

Στη νέα υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι οι πινακίδες κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων Δημοσίας Χρήσης θα φέρουν το γράμμα «Ρ» και για τα υπόλοιπα συνδυασμός δύο χαρακτήρων με αρχικό γράμμα το «Τ».

Επίσης ξεκαθαρίζεται τι έγγραφα και πιστοποιητικά χρειάζονται για τα καινούρια ή εισαγόμενα μεταχειρισμένα τρέιλερ ενώ για τις ιδιοκατασκευές η υπουργική Απόφαση ορίζει ότι χρειάζεται επιπλέον η υποβολή δήλωσης διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα η οποία υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένη, είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι διαδικασίες νομιμοποίησης αποτελεί και η χάραξη αριθμού αναγνώρισης του τρέιλερ από Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, ο οποίος χαράσσει στο ρυμουλκούμενο τον νέο αριθμό αναγνώρισης δεκαεπτά (17) ψηφίων και εφαρμόζει το ταμπελάκι με τα στοιχεία του οχήματος.

Κατόπιν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, επιπλέον, νέες έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7x10 cm, στην οποία φαίνεται ο νέος χαραγμένος δεκαεπταψήφιος (17ψήφιος) αριθμός αναγνώρισης καθώς και επιπλέον, νέο αποτύπωμα του νέου εγχάρακτου αριθμού αναγνώρισης του οχήματος.

Ειδικότερα:

Α) Όταν το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης έχει εκδοθεί βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ, απαιτούνται:

  1. Αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας
  2. Το πρωτότυπο σημείωμα ρυμούλκησης
  3. Τουλάχιστον τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7x10 cm, ούτως ώστε στις δυο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή
  4. Αποτύπωμα του 17/ψήφιου αριθμού αναγνώρισης του οχήματος στην περίπτωση που αυτός δύναται να αποτυπωθεί (π.χ. είναι εγχάρακτος ή ανάγλυφος)


Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται άμεσα η άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται κρατικές πινακίδες. 

Β) Όταν το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης έχει εκδοθεί βάσει της υπ’ αριθμ. οικ. 34075/3603/1999 (Β΄ 2117) υ.α., αρχικά κατατίθενται στην Υπηρεσία τα ανωτέρω 1 έως και 4 δικαιολογητικά της περίπτωσης Α).

Στη συνέχεια η Υπηρεσία χορηγεί 17ψηφιο νέο αριθμό αναγνώρισης του οχήματος, ο οποίος χαράσσεται με ευθύνη μηχανικού σε αυτό.

Τέλος, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει εκ νέου στην Υπηρεσία τα επιπρόσθετα κάτωθι δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση των κρατικών πινακίδων.

Απαιτείται βεβαίωση μηχανικού;

Η βεβαίωση μηχανικού - η τεχνική έκθεση και η Υ.Δ  είναι απαραίτητη για τη χάραξη του νέου αριθμού αναγνώρισης και τη σύνταξη νέας δήλωσης. Επίσης, χρειάζονται:

  1. νέες έγχρωμες φωτογραφίες, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7x10 cm, στις οποίες φαίνεται ο νέος εγχάρακτος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή (θα πρέπει να φαίνεται η διακριτή γραφή του υπάρχοντος αριθμού αναγνώρισης)
  2. το νέο αποτύπωμα του εγχάρακτου αριθμού αναγνώρισης του οχήματος μαζί με ταμπελάκι που αναγράφει τα στοιχεία του οχήματος.

Η επιχείρηση μας μπορεί να αναλάβει το σύνολο της διαδικασίας η μέρος αυτής 

με κόστος - ανάλογο από 150,00 € !!!!

Πίσω